Geir Engebretsen
Geir Engebretsen

Geir Engebretsen

Sorenskriver

Oslo tingrett
Postboks 8023 Dep.
0030 Oslo
Tlf: 22 03 52 10
geir.engebretsen@domstol.no
Særskilt oppnevnt mekler

(Opprettet: 04.05.2005)
(Sist oppdatert: 19.01.2012)